Adatkezelési Tájékoztató

A Farmart kft. (a továbbiakban “Szolgáltató“) mint adatkezelő:
Név: Farmart Kft.
Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-701615
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 12749238243
Telefonszám: +36309195098
E-mail: webaruhaz@kertlap.hu

A Szolgáltató által működtetett honlap, pontosabban webáruház (a továbbiakban “kertlap Webáruház“): https://webaruhaz.kertlap.hu/

1. Rögzített adatok

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Kertlap Webáruház Adatvédelem c. oldalán (https://webaruhaz.kertlap.hu/adatkezelesi-tajekoztato/).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

1.1 Vásárláshoz szükséges adatok

Az Online Webáruházban történő vásárlási folyamat során megadott adatokat kizárólag számlaírásra, és a kiszállítási folyamat lebonyolítására használjuk.

Tárolt adatok:

 • Személyes adatok: teljes név, e-mail, telefonszám;
 • Számlázási adatok és kiszállítási cím: cégnév/név, utca, házszám, helység/város, irányítószám.

A kötelezően megadandó adatok külön megjelölésre kerülnek. A “Pénztár” oldalon az Ügyfélnek kötelező megadni a számlázási címét, valamint, ha a számlázási cím eltérő a postázási címétől, az Ügyfél külön megadhatja a postázási címét is.

Ezen adatokon túl az Online Webáruház részére Ügyfél, az ügyletek tényleges teljesítése érdekében más adatokat is megadhat pl.: külön szállítási cím, csengő kód, emelet stb.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Felek között a szolgáltatás nyújtására magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi meg. A szerződés a megrendelésről az Ügyfél számára e-mail formájában a küldött visszaigazolással jön létre.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36309195098), vagy a Szolgáltató központi e-mail címén (webaruhaz@kertlap.hu) van lehetőség.

1.2 Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatok

Az Online webáruházban önkéntes feliratkozással van lehetőség hírlevélre való feliratkozásra, a feliratkozó tájékoztatása céljából. A hírlevélre feliratkozott feliratkozó a hírlevélben található linkre való kattintással törölheti e-mail címét a hírlevél feliratkozók listából.

Bekért adatok: E-mail cím

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

1.3 Technikai információk rögzítése

Az Online Webáruház webszervere felé küldött lekérdezéseket a webszerver automatikusan naplózza, és átmenetileg tárolja, melyre a webszerver megfelelő és biztonságos működése miatt van szükség. Az Online Webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az Ügyfél IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol az Ügyfél számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A webszerver többek között így képes védekezni a rosszindulatú lekérdezések ellen, melyek veszélyeztetik a webszerver biztonságos működését. A naplózott adatok 1 hónap után automatikusan törlődnek.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha illetéktelen harmadik személyek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak az Ügyfél személyes adatai.

2. Adathozzáférés, adattörlés

A Szolgáltató ügyfelei a következőképpen férhetnek hozzá, vagy törölhetik a Szolgáltató által tárolt adataikat:

Mivel az Online Webáruház történő vásárlás nem kötött előzetes regisztrációhoz, ezért kizárólag a vásárlás után történik adatmentés. Ezek az adatok tartalmazzák az adott megrendeléshez kötött kiszállítási/számlázási címet, telefonszámot és e-mail címet.

Amennyiben az ügyfél már vásárolt az Online Webáruházban, az Online webáruház “Adathozzáférési Kérelem” c. oldal (https://piacter.kertlap.hu/adathozzaferesi-kerelem/) segítségével tekintheti meg, vagy törölheti az (összes) megrendeléséhez kötött, a Szolgáltató által tárolt adatot.

A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

3. Az adatkezelők

3.1. Szolgáltató, a  https://webaruhaz.kertlap.hu/ oldal üzemeltetője

Név: Farmart Kft.
Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-701615
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 12749238243
Telefonszám: +36309195098
E-mail: webaruhaz@kertlap.hu

Kezelt adatok köre és az adattovábbítás célja: számlázási cím, e-mail cím, mobilszám az elektronikus számla kiküldéséhez, a vevővel való kapcsolattartáshoz, illetve a Dropshipping partnerek részére a vevő által megadott szállítási cím továbbítása az áru házhozszállítása céljából.

3.2 Számlázó program működtetője

A KBOSS.hu Kft. a Szolgáltató számlázóprogramjának működtetője:
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01 09 303201
Adószám: 13421739-2-41
Telefonszám:
E-mail: Számlázz .hu – Ügyfélszolgálat info@szamlazz.hu

A továbbított adatok köre: számlázási cím, e-mail cím az elektronikus számla kiküldéséhez.

Az adattovábbítás célja: elektronikus számla létrehozása és elküldése a vevő számára.

3.3 elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás

Szolgáltató a SimplePay Szolgáltatás bankkártyás fizetési funkcióját veszi igénybe. A SimplePay Szolgáltatás fejlesztője és üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)

Továbbított adatok köre: email cím, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja: online fizetés

További információk: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

3.4 kiszállítást végző szolgáltatás

Szolgáltató szállító cége Pest megyében a Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Németh László u. 1/B, adószám: 14864021-2-13, Cégjegyzékszám: Cg.13-09-144907) (röviden: Csomagpiac Kft.)

Szolgáltató szállító cége Pest megyén kívül MPL – a Magyar Posta Logisztikai Üzletága. (röviden: MPL)

Továbbított adatok köre: címzett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, valamint egyéb a feladó által
megadott információ, ami a csomag kézbesítéséhez szükséges.

Az adattovábbítás célja: Az adatok a futárpostai tevékenység ellátása.

4. Technikai részletek az adattárolással kapcsolatban

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.1 Cookie-k (Sütik)

4.1.1 A sütik feladata

azonosítja az ügyfél böngészőjének a menetét (“session cookie”), mely segítségével válik a weboldal interaktívvá

megjelenítéssel kapcsolatos beállítást tárol a böngésző menetének végéig

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi lekérés során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.1.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Online webáruházat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.1.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az alábbi cookie-kat használjuk harmadik fél által:

“Google Analytics” cookie weboldal analitikához (cookie nevek: _ga, _gid, _gat_gtag_*)

Az online Webáruház alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltatóinformációkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.2 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Online webáruház rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltató ügyvezetője fér hozzá.

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Szolgáltató fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat a Szolgáltató által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltatójogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Szolgáltatónak továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 3911400