Adatvédelem

A Farmart Kft. a http://webaruhaz.kertlap.hu webáruházat működteti (a továbbiakban: Online áruház), ahol kertészeti termékek, dekorációk és szolgáltatások értékesítése céljából weboldalt (Továbbiakban Weboldal) üzemeltet, amelynek során a Weboldalra látogatók adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (továbbiakban Ügyfél) a Weboldalon kezelt személyes adatainak felhasználási módjáról ezúton tájékozódhatnak.

Szolgáltató az Ügyfél Online áruházban történő vásárlása alkalmával tiszteletben tartja az Ügyfél személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Ügyfél a Weboldal használatával elfogadja a Szolgáltató adatvédelmi gyakorlatát.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a sikeres vásárlás lebonyolítása, és az Ügyfél által igényelt szolgáltatás nyújtása, amelynek részét képezi az Ügyfél és a Szolgáltató között a vásárlás tényével létrejött szerződés, a számlázás, az ügyfél által megvásárolt áru kiszállítása, a teljesítés dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében az Online webáruházban történő vásárláskor a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő

  • Az adatkezelő (Szolgáltató) neve: Farmart Szoftverfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.
  • A szolgáltató székhelye/lakcíme: 1118 Budapest, kelenhegyi út 15,
  • Az Ügyféllel kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési cím: info@kertlap.hu
  • A kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 5869/2017/B.
  • Az online kereskedelmet engedélyező hatóság elérhetőségei: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság, Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport, 113 Budapest, Bocskai út 39-41. Tel: 3811-399, email: toth.edina@ujbuda.hu
  • Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, nyilvántartási száma: BU67877089
  • Tárhely szolgáltató: SzerverPlex.hu Kft.; 1132 Budapest Victor Hugo 18-22.; e-mailt: info@szerverplex.hu;telefonon: +36307303813

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Kezelni kívánt adatok és adatkezelés

A Szolgáltató által tárolt személyes adatok (név, cím, telefonszám, email cím, számlázási és szállítási adatok) a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Szolgáltató nem tárol felhasználónév-jelszó kombinációkat, mivel nincs regisztráció.

Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. Az elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Ügyfél checkbox kipipálásáva adja a hozzájárulását a hírlevél küldéshez.

Bankkártyás vásárlás esetén az Ügyfél banki adatait (bankkártya tulajdonos neve, bankkártya száma, a kártya érvényessége, CVC kód) a Szolgáltatóval szerződött harmadik fél, a SimplePay kezeli. Online bankkártyás fizetés esetén, az Online webáruház alkalmazás átirányítja az Ügyfelet a SimplePay Szolgáltatás oldalára. A SimplePay üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.). Sikeres tranzakció esetén az Ügyfelet a bank visszairányítja a Szolgáltató Weboldalára.

A Weboldal használata során technikai adatok is rögzítésre kerülnek. A Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan az Ügyfél eljutott a Weboldalra, és azokat is, amelyeket a Weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Ügyfél személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Termék/szolgáltatás megrendelése

Szolgáltató az Online áruházban termékek és/vagy szolgáltatás megrendelését biztosítja. Szolgáltató a megrendelés során az Ügyfél által megadott adatokat kezeli.

Szolgáltató a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően őrzi meg az Ügyfél által megadott adatokat, az azok alapján kiállított számlákat.

Szolgáltató az Ügyfél meghatalmazott számlakibocsátójaként jár el a számlázási szolgáltatás keretében, és a vonatkozó NGM rendelet alapján a kiállított számlák sorszámtartományáról Szolgáltató is nyilvántartást vezet.

Adatokat megismerő személyek, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére: Az Online webáruház fejlesztése, szerverének installálása és beállításai legfrissebb biztonsági szabványokat követi. Mind a szerver, mind az Online webáruház folyamatos rendszergazdai felügyelet alatt áll. A szerverszolgáltatást a Szolgáltató külső cégtől veszi igénybe (“hosting” szolgáltatás). A szerver biztonságos és felügyelt szerverteremben található. Az Online webáruház aktuális állapotáról napi szinten készülnek mentések.

Az Ügyfél banki adatainak biztonságát az OTP Bank oldalán titkosító kód biztosítja: Online kártyás vásárlás esetén a SimplePay oldalán az Ügyfél megadja a kártya adatait a bank által biztosított internetes (böngészős) felületen, egy titkosító kulccsal védett kommunikációs csatornán keresztül. Az Ügyfél által használt böngésző program az SSL (Secure Sockets Layer) segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. A fizetőoldalon megadott adatokhoz csak a bank fér hozzá, a Szolgáltató részére azokat a bank nem továbbítja.

Az Ügyfél jogai és jogérvényesítés

Az Ügyfél a Weboldalon maga helyesbítheti az adatait a megrendelés elküldéséig.

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve a cégnév tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül.

  • Levelezési cím: Farmart KFt. 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
  • Email cím: info (kukac) kertlap (pont) hu

Az Ügyfél az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve kérheti a NAIH  segítségét.

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.